Bosch Vacuum Cleaner Hepa Filter Cartridge

£18.99

Bosch Vacuum Cleaner Hepa Filter Cartridge

In stock

Bosch logo

Description

Genuine bosch vacuum cleaner hepa filter cartridge, helps prevent dust escaping to the air, fits the following bosch vacuum cleaners,

Activa 63 BSA2200UC/05 BSA2300CH/02 BSA2600GB02 BSA2877/06

 

BBS6115/04 BSA2200UC/06 BSA2400GB/02 BSA2800GB/02 BSA2877/09

 

BBS6328GB BSA2222UC/02 BSA2400GB02 BSA2800GB/05 BSA2880/05

 

BBS6328GB/07 BSA2222UC/05 BSA2451/02 BSA2822GB/02 BSA2880GB/05

 

BBS6328GB/10 BSA2222UC/06 BSA2500/02 BSA2822GB/05 BSA2880GB/06

 

BBS7253EU/08 BSA2250/02 BSA2500/05 BSA2823/02 BSA2880GB/09

 

BBZ8SF1 BSA2250CH/02 BSA2510/02 BSA2823/05 BSA2885/05

 

BSA1115UC/02 BSA2250CH/05 BSA2510CH/02 BSA2823/06 BSA2888/02

 

BSA1115UC/05 BSA2251/02 BSA2510GB/02 BSA2877/02 BSA2888GB/02

 

BSA2200UC/02 BSA2300/02 BSA2600GB/02 BSA2877/05 BSB1200/01

 

BSB1200/02 BSD1202/04 BSD3023/06 BSF1102EU/04 BSF1146/04

 

BSB1200/04 BSD1203/01 BSD3030/06 BSF1103/03 BSF1200/01

 

BSC1200/01 BSD1204AU/01 BSD3300/06 BSF1103/04 BSF1200/02

 

BSC1200/04 BSD1204AU/04 BSF1001/02 BSF1103GB/04 BSF1200/04

 

BSC1202/04 BSD2100/01 BSF1001/04 BSF1117/04 BSF1201/03

 

BSD1200/01 BSD2100/02 BSF1001AU/04 BSF1125/04 BSF1201/04

 

BSD1200/04 BSD2101/01 BSF1001GB/04 BSF1135/01 BSF1201GB/04

 

BSD1200CH/01 BSD2101/02 BSF1101GB/01 BSF1135/02 BSF1300/01

 

BSD1200CH/04 BSD2800GB/05 BSF1101GB/02 BSF1145/03 BSF1300/02

 

BSD1202/01 BSD2800GB/06 BSF1101GB/04 BSF1145/04 BSF1301GB/01

 

BSF1301GB/02 BSF1301GB03 BSF1310AU/04 BSF1317/05

 

BSF1301GB/03 BSF1310/03 BSF1311/03 BSG41880GB/05

 

BSF1301GB/04 BSF1310/04 BSF1311/04 BSG71636/11